Calangute Residency Annexe Goa GTDC Tarrifs 2012-2013


 Calangute Residency Annexe GTDC Tariffs
from 01-04-2012 To 31-03-2013
Type of room
Season 
  01-04-12 to 15-06-12,
 01-10-12 to 23-12-12, 
02-01-13 to 31-03-13
Peak Season
24-12-2012 to 01-01-2013
Off Season 
16-06-2012
 to 30-09-2012
Double Room
1650/-
2200/-
1040/-
Ac Room
1910/-
1100/- (SO)
3000/-
1900/- (SO)
1220/-
900/-(SO)


Calangute Residency Annex Goa